Disclaimer

Algemeen

Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft Hobo Tools een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Hobo Tools. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan, zoals afbeeldingen, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hobo Tools. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Hobo Tools met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro’s incl. 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen. 

De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Hobo Tools behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Afbeeldingen worden met zorg uitgezocht, maar het kan toch voorkomen dat een model is gewijzigd en de afbeelding afwijkt van het werkelijke product. Hobo Tools probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen. Lees altijd de omschrijving en ga niet uit van de afbeelding.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

Aansprakelijkheid

Hoewel Hobo Tools alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Hobo Tools niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Hobo Tools, welke geen eigendom zijn van Hobo Tools, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Hobo Tools. Hoewel Hobo Tools uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Hobo Tools worden onderhouden wordt afgewezen.

Hobo Tools sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.